ANBI informatie

Varen met Joop-2 is een initiatief van de oprichters Marcel Matthijsse en Gerard Bloemberg.

Vrijwilligersorganisatie

Het bestuur van Varen met Joop-2 bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Door werving van sponsoren verkrijgen wij de benodigde financiële middelen. Wij ontvangen geen subsidies. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Eventuele onkostenvergoedingen voldoen aan de regels van de Belastingdienst. 

Doelen en activiteiten

De stichting Varen met Joop-2 heeft ten doel te bevorderen dat:

  • jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking, ouderen en mensen die sociaal maatschappelijk geïsoleerd zijn, elkaar ontmoeten en zich ontspannen;
  • door hen actief wordt deelgenomen aan onze samenleving om isolement en eenzaamheid zoveel mogelijk tegen te gaan.

De stichting Varen met Joop-2 tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • aktief te zoeken naar genoemde mensen, voor hen in elk geval één maal per jaar bootreizen te organiseren;
  • jongeren met hen in kontakt te brengen;
  • hiervoor vrijwilligers te werven en hun inzet te coördineren.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
Sinds de oprichting zijn dat een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Marcel Matthijsse | voorzitter
Gerard Bloemberg | secretaris
Tosca Dukkerhof | penningmeester

ANBI

De Belastingdienst heeft stichting Varen met Joop-2 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Zie de ANBI beschikking.